وبلاگ نامرتب 3 ستونه

آموزش ساخت ربات جنگجو

قسمت اول آموزش ساخت ربات جنگجو قسمت دوم از آموزش ساخت ربات جنگجو به زودی … برای مشاهده این محتوا باید ابتدا در سایت ثبت نام کنید و بعداز تایید مدیر سایت ، شما می توانید این محتوا را مشاهده کنید.…
Read More

سمانه سیاح نیا

  سرکار خانم سمانه سیاح نیا در دوره آموزشی مربیگری مهارت و خلاقیت ، شرکت نموده و موفق به کسب نمره عالی و دریافت مجوز فعالیت به عنوان نمایندگی رسمی موسسه آمـوزشی دنیای مهارت شده است . در این دوره…
Read More

صغرا گلناری

  سرکار خانم صغرا گلناری در دوره آموزشی مربیگری مهارت و خلاقیت ، شرکت نموده و موفق به کسب نمره عالی و دریافت مجوز فعالیت به عنوان نمایندگی رسمی موسسه آمـوزشی دنیای مهارت شده است . در این دوره ،…
Read More

مهدی سلطان پور

  سرکار خانم مهدی سلطان پور در دوره آموزشی مربیگری مهارت و خلاقیت ، شرکت نموده و موفق به کسب نمره عالی و دریافت مجوز فعالیت به عنوان نمایندگی رسمی موسسه آمـوزشی دنیای مهارت شده است . در این دوره…
Read More

مریم ناصری مقدم

  سرکار خانم مریم ناصری مقدم در دوره آموزشی مربیگری مهارت و خلاقیت ، شرکت نموده و موفق به کسب نمره عالی و دریافت مجوز فعالیت به عنوان نمایندگی رسمی موسسه آمـوزشی دنیای مهارت شده است . در این دوره…
Read More

ندا یاسبلاغی

  سرکار خانم ندا یاسبلاغی در دوره آموزشی مربیگری مهارت و خلاقیت ، شرکت نموده و موفق به کسب نمره عالی و دریافت مجوز فعالیت به عنوان نمایندگی رسمی موسسه آمـوزشی دنیای مهارت شده است . در این دوره ،…
Read More
keyboard_arrow_up